Kontu garbiak//Cuentas claras

“Ombuaren Itzala” filma gauzatzeko, gure diru-iturria herrigintza dugunez, ezinbestekoa da gure auzolankideei ere gai horretaz hasieratik azaltzea zelan doazen diru kontuak.

Web orri honen bitartez informazio guztia helaraziko dizuegu noizbehinka. Badakizue proiektuaren aurrekontua 750.000 eurokoa dela.

Hasi besterik ez gara egin bi urteko iraupena izango duen Auzolanarekin. Epea nahiko luzea dirudi, bainan ez dezagun azken momenturako utzi, diru sarreren arabera grabatuko baitugu filma. Zenbat eta azkarren lortzea da gehien komeni zaiguna denoi.

Adibide bat bakarra jartzeagatik: Ekoizpen Plangintzaren arabera, datorren uda aldera joango gara Argentinara, hango grabazioa 2021eko gabonak aurretik bukatu behar genduke, irudi hoiek muntatu, eta ETBko arduradunekin elkartuko ginake ondoren. Irudi hauek ere erabiliko ditugu Ikastolen urteroko egun berezi horretan: Kilometroak, Nafarroa Oinez, eta abar; Auzolanari azken txanpa ederra emateko.

Urriaren 8an, Zizurkilgo aurkezpen nazionala egin ondoren, Kutxan zabaldutako kontu korrentea mugitzen hasi zen; batez ere, lehen herri-aurkezpenak hasi zirenean. Bainan tarte honetan zazpi lekutan bakarrik izan gara: Urretxu, Zumarraga, Azkoitti, Ondarru, Gernika, Zornotza, eta Bermeo.

Auzolanak sorturiko gastuak ere hor daude. Oraingoz, diru sarrerak baino handiagoak.

Esan behar dut ere gure lehen zorrak “Txakur Gorriak” sormen kolektiboarekin izan dugula. Urte amaiera honetan bere kontuak ez dituzte behar bezela itxi gugaitik. Halere, 700 euroko transferentzi bat egitea izan nuen, triptikoa, sarreren diseinua, gehi inprenta lanagatik.

Beste 750 euro GESPAM-eri bidali nion. Paper eta administrazio lanak egiten laguntzen didan Berriozarko gestoria bat. Esan behar ere, kontu korrenteak 10 euroko mantenimenduzko gastua dakarrela hilero. Azkenik, eta oraindik ordaindu gabekoa ere, web orria daukagu, 250 euro inguru.

2020ko Abenduaren 31an, honela daude kontuak:

Diru sarrerak …………………………………………………… 1545€

Gespam eta Txakur Gorriak (tranzferituak) … 1450€

Kutxan ……………………………………………………………… 95€

Zorrak (gutxi-gorabehera)……………………………… 1100€

Para realizar la película “Ombuaren itzala” la principal fuente de ingresos que tendremos se basará en el trabajo y la colaboración de toda la sociedad. Por ello consideramos fundamental explicar cada detalle de todo el proceso y utilizaremos para ello esta página web que iremos actualizando para teneros informados de todo.

El presupuesto total previsto para “Ombuaren Itzala” es de 750.000 euros. Tenemos el plazo de dos años para llevarlo a cabo; plazo que empezó a correr el pasado 8 de octubre al presentar el Auzolan en Zizurkil.

Según el calendario previsto en el Plan de Producción, iremos a Argentina el próximo mes de julio y deberíamos regresar antes de entrar en otoño; montaríamos las imágenes para poder proyectarlas en Nafarroa Oinez, Kilometroak… y también para mostrárselas a ETB. Imágenes que nos vendrán muy bien para impulsar esa segunda txanpa del Auzolan y poder dar cierre a este hermoso proyecto.

Respecto al tema bancario, la cuenta corriente empezó a moverse poco a poco, especialmente cuando comenzamos con las primeras presentaciones públicas. Hasta la fecha hemos estado en una veintena de pueblos. Pero no todo son donaciones por el momento; de hecho, hasta la fecha han sido mayores los gastos. Al mismo tiempo que las presentaciones crecían tuvimos también nuestras primeras deudas. Haciendo balance final del año las cuentas no han cuadrado. Se tuvo que hacer una transferencia de 700 euros por el tríptico, el diseño de las entradas, más el trabajo de impresión a Txakur Gorriak. Se transfirieron otros 750 euros a GESPAM, oficina que se encarga del trabajo administrativo de este Auzolan. Hay que añadir también que la cuenta corriente está obligada a una comisión de mantenimiento de 10 euros al mes; además de otros gastos relacionados con la expansión en las diferentes redes sociales.

Ingresos …………………………………………………… € 1545

Gespam y Txakur Gorriak (transferidos)… 1450 €

En la caja ……………………………………………………………… € 95

Deudas (aproximadamente) ……………………………… 1100 €